Průmyslové novinky

Zavedení znalostí o zamezení kontaminace hliníkových odlitků

2021-07-22
První je metoda impulzů vysokého napětí a vysoké proudové hustoty. V rané fázi eloxování jsou přijímány vysokonapěťové a vysokonapěťové nárazy pro spojení „ostrovů“, které jsou odděleny nečistotami. Jak fungovat, zde není představeno.

Druhým je způsob broušení povrchu odlévání hliníku. Broušení může způsobit, že mletý hliníkový prášek vyplní póry odlitku a bude hrát roli spojování „ostrůvků“ izolovaných nečistotami.

Třetí metodou je brokování na povrchu hliníkového odlitku. Před soudem s brokovým peeningem použil autor metodu kladiva s kulatou hlavou. Původním záměrem bylo uzavřít mezeru mezi „ostrůvky“ zatloukáním, aby se dosáhlo účelu spojení do kusu, a účinek byl pozoruhodný.